Oferta edukacyjna

Dla kogo?

Oferta skierowana jest do uczniów  szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (z uwzględnieniem wieku uczestników). Szkolimy również nauczycieli i rady pedagogiczne.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu nauczycieli i nauczycielek przygotowaliśmy ofertę dotyczącą następujących obszarów tematycznych:

  • zaangażowanie społeczne
  • katastrofa klimatyczna
  • edukacja medialna
  • edukacja globalna
  • antydyskryminacja

Podstawa programowa:

Zajęcia zostały przygotowane w oparciu o podstawę programową m.in. z przedmiotów takich jak etyka, WOS czy historia i odpowiadają zawartym w niej celom:

  • rozwijanie osobistych zainteresowań i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin;
  • zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;
  • łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi;
  • rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej.

Kto?

Zajęcia prowadzone są przez edukatorów i edukatorki, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Naszym celem nie jest wchodzenie w kompetencje nauczycieli i nauczycielek, lecz dzielenie się wiedzą jaką nasz zespół zdobywał i nadal zdobywa w praktyce, angażując się w wiele działań prospołecznych, wolontaryjnych czy aktywistycznych. 

Zależy nam na angażowaniu młodzieży w każde zajęcia, zachęcaniu ich do dzielenia się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami, do samodzielnego działania i poszukiwania wiedzy. Dlatego korzystamy głównie z aktywnych metod nauczania niezależnie, czy zajęcia odbywają się online czy w klasie.