Civil Action Network łączy zarówno osoby prywatne jak i organizacje pozarządowe z Austrii, Polski i Słowenii. Tworząc międzynarodową sieć działaczy i działaczek oraz organizacji non-profit jesteśmy częścią społeczeństwa obywatelskiego. Głęboko wierzymy, że poprzez działania oddolne ludzie zdolni są do wprowadzania zmian w ich własnym życiu i w społeczeństwie.


Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego

Organizujemy i prowadzimy działania promujące uczestnictwo społeczeństwa w życiu publicznym. Poprzez takie działania wspieramy upodmiotowienie osób z różnorodnych grup docelowych.

Jako społeczeństwo obywatelskie MOŻEMY:
 • stworzyć przestrzeń do dialogu w celu określenia naszych wspólnych wartości i wizji,
 • bronić ich wspólnym wysiłkiem,
 • znajdować siłę we współpracy i wspólnocie,
 • generować zmiany społeczne i kształtować naszą wspólną przyszłość.

Społeczeństwo obywatelskie wnosi kluczowy wkład w zachowanie równowagi sił w naszym systemie politycznym, utrzymanie naszego wspólnego dobrobytu i utrzymanie pokoju wewnątrz i między krajami. Jako Civil Action Network naszym celem jest przeciwdziałanie polaryzacji społeczeństwa, ograniczaniu praw człowieka, szerzeniu strachu i podważaniu instytucji demokratycznych.


Co robimy?

Wzmacniamy społeczeństwo obywatelskie poprzez:
 • promowanie i wspieranie uczestnictwa w życiu publicznym oraz zrównoważonego zaangażowania
 • szerzenie świadomości, że jesteśmy w stanie coś zmienić
 • mobilizowanie ludzi, by indywidualnie i zbiorowo stawali w obronie swoich wizji 
 • tworzenie przestrzeni do dialogu i spotkań
 • wspieranie opartych na zaufaniu, długotrwałych kontaktów i współpracy pomiędzy członkami CAN, lokalnymi partnerami, aktywistami, naukowcami i instytucjami demokratycznymi oraz wymiana dobrych praktyk, doświadczeń i zasobów.

Aby osiągnąć ten cel, CAN oferuje

Dla partnerów, organizacji, szkół, grup, miejsc społecznościowych etc.:
Dla członków:
 • Formaty edukacyjne i budujące potencjał na temat zaangażowania i uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim dla osób w różnym wieku i różnych grup docelowych.
 • Warsztaty edukacyjne i webinaria, które pozwolą Ci rozwinąć Twoje umiejętności 
 • Oferujemy warsztaty, dyskusje, spacery i projekcje filmów. Wszystkie nasze formaty są interaktywne i sprzyjają dialogowi.
 • Wzmocnienie poprzez praktyczne doświadczanie
 • Wsparcie w realizacji projektów
 • Możliwości networkingowe

Please support us by donating:

Civil Action Network – Zivilgesellschaft für Frieden
IBAN: AT44 2011 1843 5342 3000
BIC: GIBAATWWXXX


Already done…

To date, we delivered activities mainly to youth and to socially disadvantaged groups and communities.

In the last two years, we:

 • co-organized and facilitated meetings, workshops and discussions with kids and youth about the importance of civic engagement in Katowice, Poznań (Poland) and Ljubljana, Maribor and Sežana (Slovenia)
 • organized and facilitated movie screenings and discussions with Syrian activists about the story of their homeland and their non-violent struggle for freedom in Katowice and Poznań (Poland) and in Vienna (Austria)
 • organized and facilitated educational and creative workshops as well as walks on the topic of civil society involvement and participation in Vienna (Austria)
 • broadened our network by attending Civil Society meetings, conferences and fairs in Italy, Poland and Austria
 • Organised educational workshops and webinars for our members to build their capacities (eg. Non-Violent Communication, Community Organising, Public Narrative etc.)

  You can check them in details on our blog.

CAN in Vienna

The local Austrian branch of CAN is registered as a charitable association (gemeinnütziger Verein) with a seat in Vienna. The Viennese group works on strengthening the Civil Society in Vienna. We are currently looking for new members.


Check our calendar for activities in the city!
Join the next monthly welcome meeting!


Who is behind CAN?

We CAN shape society together.

We CAN build the future we want to live in.

We CAN rise up for that today.


Subscribe to our NEWSLETTER to be updated with latest news.
Write us an e-mail on team@civilaction.net
Or reach us via Facebook.

Civil Action Network – Zivilgeselltschaft für Frieden
Malzgasse 4/11, 1020 Vienna, Austria
ZVR-Zahl: 1299357938

Facebook
Team e-mail account